PTS
Seminarium
Władze PTS
Sprawy członkowskie i składki
Wydawnictwa
Ogłoszenia PTS
Wydarzenia
Semiotyczna e-biblioteczka
Linki
Kontakt i nr konta
 
   
 


 • ArgDiaP - Argumentacja: krytyczne myślenie, dialog, perswazja. Cykl
  spotkań poświęcony problematyce związanej z argumentacją.

 • Bibliografia polskiej lingwistyki kwantytatywnej - projekt zreazlizowany przez Pracownię Dygitalizacji Tekstów i Lingwistyki Kwantytatywnej na Uniwersytecie Wrocławskim.

 • Commens Dictionary of Peirce's Terms - dostępny online peirce'owski słownik terminologiczny. Znakomita pomoc dla badaczy dorobku amerykańskiego klasyka semiotyki.

 • Filozofia kognitywistyki - comiesięczne seminarium prowadzone przez dra hab. Roberta Piłata i dra Marcina Miłkowskiego.

 • Filozofia Nauki - strona wydawanego na Uniwersytecie Warszawskim pisma podejmującego wiele zagadnień z zakresu semiotyki, filozofii języka, metodologii badań nad językiem itd.

 • Filozofia. Wortal Filozoficzny - strona z aktualnymi informacjami o wydawnictwach oraz wydarzeniach naukowych  (odczyty, konferencje itd.) w kraju i za granicą.

 • Forum Kognitywistyczne na Uniwersytecie Warszawskim - materiały z zakresu kognitywistyki, bardzo ważnej dyscypliny podejmującej wiele zagadnień semiotycznych.

 • Język a kultura - elektroniczna wersja serii Języka a kultura. Projekt zrealizowany przez  Pracownię Dygitalizacji Tekstów i Lingwistyki Kwantytatywnej na Uniwersytecie Wrocławskim.

 • Journal of Bertrand Russell Studies - czasopismo publikujące artykuły poświęcone twórczości Bertranda Russella. Wiele bardzo ciekawych tekstów!

 • Leon Koj - strona poświęcona wybitnemu polskiemu semiotykowi, wieloletniemu członkowi Polskiego Towarzystwa Semiotycznego.

 • Lodz Papers in Pragamtics - pismo publikujące artykuły z szeroko pojętej pragmatyki (teksty w języku angielskim). Wśród numerów m.in. tom poświęcony teorii aktów mowy.

 • Logic and Logical Philosophy - anglojęzyczne pismo pismo wydawane przez Katedrę Logiki UMK poświęcone logice i jej zastosowaniom w filozofii.

 • Open Semiotics Resource Center - edytowana przez Paula Bouissaca strona, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu semiotyki.

 • Ośrodek Badań Filozoficznych - towarzystwo naukowe, które zajmuje się populryzacją wiedzy z dziedziny filozofii oraz nauk społecznych - wiele inicjatyw Ośrodka (Kawiarnia Filozoficzna Festiwalu Nauki, Studenckie Forum Badań nad Językiem, Kazimierz Naturalism Workshop) ma bezpośredni i ścisły związek z semiotyką.

 • PERSEUS - interdyscyplinarny projekt poświęcony zagadnieniom perswazji i argumentacji.

 • Problems from Wilfrid Sellars - strona poświęcona jednemu z najwybitniejszych filozofów amerykańskich XX wieku. Na niej między innymi: bibliografia prac Sellarsa oraz odsyłacze do jego tekstów dostępnych w Internecie.

 • Semiolinks - znakmoita strona z dzisiątkami odsyłaczy do stron semiotycznych w różnych językach (konferencje, publikacje, ludzie itd.)

 • The Semiotics Encyclopedia Online - edytowana przez Paul Bouissaca encyklopedia semiotyczna.

 • Semiotic Institute Online - Semiotyczny Instytut Internetowy - udostępnia w sieci wykłady z zakresu semiotyki. Bardzo polecamy!

 • Studia Philosophica Forum - projekt mający na celu udostępnienie w wersji elektronicznej przedwojennych numerów Studia Philosophica oraz publikcję nowych numerów tego pisma.

 • Willard Quine - strona poświęcona jednemu z najwybitniejszych filozofów języka i logików XX wieku.

 • Wybrane problemy filozofii języka - semianrium z filozofii języka prowadzone przez dr hab. Joannę Odrowąż-Sypniewską oraz dra hab. Mieszka Tałasiewicza.