PTS
Seminarium
Władze PTS
Sprawy członkowskie  i składki
Wydawnictwa
Ogłoszenia PTS
Wydarzenia
Semiotyczna e-biblioteczka
Linki
Kontakt i nr konta
 
   
 


WALNE ZGROMADZENIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO

odbędzie się w dniu 20 lutego 2009 w sali nr 13 (im. Kazimierza Ajdukiewicza), ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa. Pierwszy termin: godzina 16:30; drugi termin: godzina 16:45.

Porządek zebrania:  

1.    Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2.    Odczytanie protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
3.    Sprawozdanie Sekretarza PTS.
4.    Sprawozdanie Skarbnika PTS.
5.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PTS.
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTS.
 7.    Dyskusja nad Sprawozdaniami i głosowanie w sprawie udzielania absolutorium ustępującym władzom PTS.
8.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9.    Wybory nowego Zarządu PTS na kadencję 2009-2011.
10.Wybory nowej Komisji Rewizyjnej PTS na kadencję 2009-2011.
11.Wybory nowego Sądu Koleżeńskiego PTS na kadencję 2009-2011.
12.Plan pracy na rok 2009 i lata następne (ref. ustępujący Zarząd PTS).
13.Sprawy różne.   

Z poważaniem,  
Tadeusz Ciecierski  (Sekretarz PTS)

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Od roku 2008 wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi:

50 zł dla członków zwykłych

25 zł dla emerytów

pieniądze można wpłacać bezpośrednio na konto
PTS (z dopiskiem "Składka za lata: ..."):

POLSKIE TOWARZYSTWO SEMIOTYCZNE
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
Bank Millennium
30 1160 2202 0000 0000 2847 7621

lub osobiście Skarbnikowi PTS - dr. Tomaszowi Puczyłowskiemu.