PTS
Seminarium
Seminaria 2005/06-2008/09
Władze PTS
Sprawy członkowskie  i składki
Wydawnictwa
Ogłoszenia PTS
Wydarzenia
Semiotyczna e-biblioteczka
Linki
Kontakt i nr konta
 
   
 


ZNAK-JĘZYK-RZECZYWISTOŚĆ
Projekt badawczy nr N N101 410835

Prof dr. hab Jerzy Pelc

Seminarium 2009/10:
Język  w świetle filozofii, dyscyplin humanistycznych i nauk społecznych

Miejsce spotkań: sala nr 13, im. Kazimierza Ajdukiewicza, Instytut Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3,
Czas spotkań: piątki, godzina 16.45 (w wyznaczonych terminach )


28 V 2010

dr Tadeusz Ciecierski (IF UW)

Gesty i wyrażenia wskazujące

Spotkania 2009/2010:


Materiały na spotkania


9 X 2009 prof. dr hab. Adam Pawłowski

Struktura pól leksykalnych a procesy poznawcze człowieka


            Streszczenie
23 X 2009 Michał Tomasz Godziszewski

Semantyka dwuaspektowa – światy możliwe i pragmatyka


Streszczenie
30 X 2009 dr Roman Godlewski

Predykaty obiektywne


Pełny tekst
20 XI 2009 dr hab. Anna Pietryżyna

O koncepcji osoby w pismach Dunsa Szkota i Charlesa Peirce’a


Streszczenie
27 XI 2009 dr Milena Hebal-Jezierska

Próba ujęcia pojęcia <<cudzoziemiec>> w języku czeskim i w czeskiej rzeczywistości


Streszczenie
11 XII 2009 dr Marek Rembierz

Problematyka interpretacji w refleksji metafilozoficznej

Pełny tekst
15 I 2010 dr Agnieszka Sulich

Układ okresowy pierwiastków chemicznych jako model organizacji wiedzy

Streszczenie
19 II 2010 dr hab. Andrzej Zaporowski

Hilarego Putnama hipoteza powszechnego podziału pracy językowej a problem (nie)porozumienia

Streszczenie
12 III 2010 dr Grzegorz Trela

Metafilozoficzne spory o logikę. Wybrane interpretacje

Streszczenie
26 III 2010 prof. dr hab. Jerzy Bobryk

Rozwój i upadek świadomości semiotycznej

Konspekt referatu
9 IV 2009 dr hab. Anna Brożek

Rozkazy a pytania


Streszczenie
23 IV 2010 dr Magdalena Derwojedowa
                 prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
                 dr Magdalena Zawisławska

Ramy interpretacyjne jako narzędzie składni i  semantyki w opisie języka naturalnego


Streszczenie
30 IV 2010 dr hab. Janusz Maciaszek

Donalda Davidsona filozofia języka

Koreferat: Agnieszka Dębska
Donalda Davidsona idea radykalnej interpretacji  

Streszczenie


Koreferat
14 V 2010 prof. dr hab. Krzysztof Biliński
(Zebranie odwołane z powodu choroby referenta)
 Metacybernetyka w świetle teorii zbiorów rozmytych
Streszczenie

28 V 2010  dr Tadeusz Ciecierski

Gesty i wyrażenia wskazujące
Streszczenie