PTS
Seminarium
Władze PTS
Sprawy członkowskie  i składki
Wydawnictwa
Ogłoszenia PTS
Wydarzenia
Semiotyczna e-biblioteczka
Linki
Kontakt i nr konta
 
   
 


Co to jest semiotyka?

Semiotyka to - najogólniej rzecz biorąc - interdyscyplinarna nauka o znakach.

Terminu "semiotyka" użył najprawdopodobniej jako pierwszy John Locke, który w Rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego pisał:

„(...) tę gałąź nauk można nazwać (...) semiotyką, czyli nauką o znakach (...). Jej zadaniem jest rozważać natury znaków, którymi umysł się posługuje chcąc rzeczy zrozumieć, albo przekazać innym swą wiedzę o nich."

      Pionierami współczesnej semiotyki są:

logik i filozof

Charles Sander Peirce
                                   oraz językoznawca

                                   Ferdinand de Saussure.

Semiotyka zajmuje się wszelkimi zagadnieniami związanymi ze znakiem i użyciem znaku. Można, bez pretensji do zupełności, powiedzieć, że obejmuje swym zakresem dziedziny takie jak: teoria komunikacji, psycholingwistyka, socjolingwistyka, kognitywistyka, logika, filozofia języka oraz lingwistyka.

PTS zajmuje się działalnością naukową z zakresu semiotyki od ponad czterdziestu lat. Przez cały ten okres prowadziło działalność wydawniczą (Biblioteka Myśli Semiotycznej, Studia Semiotyczne) oraz seminaryjną (seminaria PTS odbywają się w wyznaczonych terminach w piątki w Instytucie Filozofii UW).

Informacje o aktualnych wydarzeniach związanych bezpośrednio z działalnością PTS znajdą Państwo w zakładkach "Ogłoszenia PTS" oraz "Sprawy członkowskie i składki".

Zapraszamy do korzystania z naszej strony oraz do współpracy z PTS!