PTS
Seminarium
Władze PTS
Sprawy członkowskie  i składki
Wydawnictwa
Studia Semiotyczne
Biblioteka Myśli Semiotycznej
Ogłoszenia PTS
Wydarzenia
Semiotyczna e-biblioteczka
Linki
Kontakt i nr konta
 
   
 


Nr 1    L. Koj, Problemy semiotyki logicznej, Warszawa 1990;

Nr 2    U. Żegleń, Modalność w logice i w filozofii, Warszawa 1990 (nakład wyczerpany);

Nr 3    J. Świderek, Logika Klaudiusza Galena, Warszawa 1990;

Nr 4    J. Woźniak, Logiczna analiza pojęć typologicznych, Warszawa 1990;

Nr 5    L. Koj, Analizy i przeglądy semiotyczne, Warszawa 1990;

Nr 6    Z. Muszyński [red.], Język, znaczenie, rozumienie i relatywizm, Warszawa 1991(nakład wyczerpany);

Nr 7    J. Paśniczek [red.], Ontologia fikcji, Warszawa 1991(nakład wyczerpany);

Nr 8    H. Kardela, Z. Muszyński [red.], Noam Chomsky: inspiracje i perspektywy, Warszawa 1991(nakład wyczerpany);

Nr 9    M. Omyła [red.], Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, Warszawa 1991;

Nr 10    J. Pelc, L. Koj [red.], Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów, Warszawa 1991;

Nr 11  J. Pelc [red.], Prace z pragmatyki, semantyki i metodologii semiotyki, Wrocław 1991 (nakład wyczerpany);

Nr 12    A. Arnauld, C. Lancelot, Powszechna gramatyka racjonalna (Gramatyka z Port-Royal), Warszawa 1991;

Nr 13    W. Marciszewski, Logika z retorycznego punktu widzenia, Warszawa 1991 (nakład wyczerpany);

Nr 14    A. Helman, Historia semiotyki filmu, tom I, Warszawa 1991 (nakład wyczerpany);

Nr 15    K. Misiuna, Ontologiczne założenia języka, Warszawa 1991;

Nr 16    M. Tokarz, Elementy formalnej teorii składni, Warszawa 1994;

Nr 17    Z. Ziembiński, M. Zieliński, Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Warszawa 1992
(nakład wyczerpany);

Nr 18    A. Helman, J. Ostaszewski [red.], Film: język—rzeczywistość—osoba, Warszawa 1992 (nakład wyczerpany);

Nr 19  B. Stanosz, 10 wykładów z filozofii języka, Warszawa 1991 (nakład wyczerpany);

Nr 20    J. Sambor, R. Hammerl, O statystycznych prawach językowych, Warszawa 1993;

Nr 21    I. Kurcz, J [red.], Psychologia i semiotyka, Warszawa 1993;

Nr 22    I. Kurcz, J. Bobryk [red.], Akty semiotyczne, ich wytwory i mechanizmy, Warszawa 1992;

Nr 23    J. Pelc [red.], Fragmenty filozoficzne ofiarowane H. Hiżowi, Warszawa 1992;

Nr 24  A. Helman, Historia semiotyki filmu, t. II, Warszawa 1993 (nakład wyczerpany);

Nr 25    M. Grochowski, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa 1993 (nakład wyczerpany);

Nr 26    J. Pelc [red.], Znaczenie i prawda, Warszawa 1994 (nakład wyczerpany);

Nr 27    G. de Cordemoy, Rozprawa fizykalna o mowie, Warszawa 1993;

Nr 28    K. Trzęsicki, Elementy logiki dla humanistów, Warszawa 1994 (nakład wyczerpany);

Nr 29    H. Buczyńska-Garewicz, Semiotyka Peirce'a, Warszawa 1994;

Nr 30    J. Pelc, Wizerunki i wspomnienia. Materiały do historii semiotyki, Warszawa 1994;

Nr 31    H. Kardela [red.], Podstawy gramatyki kognitywnej, Warszawa 1995 (nakład wyczerpany);

Nr 32    M. Omyła [red.], Nauka i język. (Prof. Przełęckiemu w darze), Warszawa 1994;

Nr 33  T. Maruszewski, Psychologia poznawcza, Warszawa1995  (nakład wyczerpany);

Nr 34    K. Trzęsicki, Logika nieformalna, Warszawa 1995 (nakład wyczerpany);

Nr 35    J. Kopania, Descartes i Kant o użyteczności poznawczej, Warszawa 1996;

Nr 36    J. Bobryk, Reprezentacje, intencjonalność, świadomość, Warszawa 1996;

Nr 37    J. Sambor [red.], Z zagadnień kwantytatywnej semantyki kognitywnej, Warszawa 1997;

Nr 38    Ch.S. Peirce, Wybór pism, Warszawa 1997;

Nr 39  M. Przełęcki, Poza granicami nauki, Warszawa 1996  (nakład wyczerpany);

Nr 40    T. Kowzan, Znak i teatr, Warszawa 1998;

Nr 41    L. Koj, Zdarzeniowa koncepcja znaku, Warszawa 1998;

Nr 42    R. Suszko, Wybór pism, Warszawa 1998;

Nr 43    B. Stanosz, Logika języka naturalnego, Warszawa 1999;

Nr 44    A. Nowaczyk, Gramatyka i prawda, Warszawa 1999;

Nr 45    B. Wolniewicz, Logic and Metaphisics, Warszawa 1999;

Nr 46    J. Pelc [red.], Język współczesnej humanistyki, Warszawa 2000;

Nr 47  T. Rzepa, O interpretowaniu psychologicznym w kręgu szkoły lwowsko-warszawskiej, Warszawa 2002;

Nr 48  J. Bobryk, Świadomość człowieka w epoce mediów elektronicznych, Warszawa 2004;

Nr 49  M. Przełęcki, Sens i prawda w etyce, Warszawa 2004;

Nr 50  J. Pelc [red.], Sens, prawda, wartość: filozofia języka i nauki w dziełach Kazimierza Ajdukiewicza, Witolda Doroszewskiego, Tadeusza i Janiny Kotarbińskich, Romana Suszki, Władysława Tatarkiewicza, Warszawa 2006.