PTS
Seminarium
Władze PTS
Sprawy członkowskie  i składki
Wydawnictwa
Ogłoszenia PTS
Wydarzenia
Semiotyczna e-biblioteczka
Historia semiotyki
Metodologia semiotyki
Syntaktyka
Semantyka
Pragmatyka
Zastosowania semiotyki
Recenzje
Linki
Kontakt i nr konta
 
   
 


Odsyłacze do tekstów z zakresu pragmatyki podzielone są na następujące kategorie:

[WYRAŻENIA OKAZJONALNE]
deixis, zależność kontekstowa itd.

[INTERPRETACJA WYPOWIEDZI]
implikatury, relewancja itd.

[PRESUPOZYCJE]

[AKTY MOWY]

[INNE ZAGADNIENIA PRAGMATYCZNE]
wypowiedzi pytajne, przekonania itd.

[PRAGMATYKA EMPIRYCZNA]
psycholingwistyka, socjolingwistyka itd.

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

WYRAŻENIA OKAZJONALNE

Complex Demonstratives qua Singular Terms
[Eros Corazza]
Źródło: Strona Erosa Corazzy

Demonstratives in Discourse
[Henk Zeevat]
Źródło: Strona Henka Zeevata

Demonstratives on Graphics
[Henk Zeevat]
Źródło: Strona Henka Zeevata

Indexicals and Demonstratives
[John Perry]
Źródło: Strona Johna Perry'ego

Temporal Indexicals and Temporal Terms
[Eros Corazza]
Źródło: Strona Erosa Corazzy

The Impersonal 'you' and other Indexicals
[Stefano Predelli]
Źródło: Disputatio - International Journal of Philosophy.

Wyrażenia okazjonalne jako wyrażenia funkcyjne w semantyce Gottloba Fregego
[Volha Kukushkina]
źródło: Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne.

INTERPRETACJA WYPOWIEDZI

Figurative Language
[Josef Stern]
Źródło: strona Josefa Sterna

Metaphor and Minimalism
[Josef Stern]
Źródło: strona Josefa Sterna

Odnoszenie się wyrażeń w świetle procesu porozumiewania się
[Zbysław Muszyński]
Źródło: Język a kultura

Pragmatist Pragmatics
[John Collier i Konrad Talmont-Kamiński]
Źródło: Philosophica

Pragmatic Interpretation of Utterances
Pragmatyczne interpretacje wypowiedzi
[Jacek Malinowski]
Źródło: Strona Jacka Malinowskiego

Post-Gricean Pragmatics
[Katarzyna Jaszczolt]
Źródło: Strona Katarzyny Jaszczolt

Three Aspects of Metaphor
[Dorota Rybarkiewicz]
Źródło: Logica Trianaguli

PRESUPOZYCJE

Presuppositions and the Paradoxes of Confirmation
[Michael Beaney]
Źródło: Disputatio. International Journal of Philosophy
.

Strawsonian Presupposition and Logical Entailment
[Jacek Malinowski]
Źródło: Strona Jacka Malinowskiego

AKTY MOWY

Plea for Excuses
[John L. Austin]
Źródło: Online Papers and Books

Commitments and Speech Acts
[Robert M. Harnish]
Źródło: Philosophica

Externalism and Internalism in Speech Act Theory
[Robert M. Harnish]
Źródło: Lodz Papers in Pragmatics

Scepticism about Reflexive Intentions Refuted
[Maciej Witek]
Źródło: Lodz Papers in Pragamtics

O logice funkcji illokucyjnych
[Jacek Malinowski]
Źródło: Strona Jacka Malinowskiego

Performative Utterances: Seven Puzzles
[Robert M. Harnish]
Źródło: Lodz Papers in Pragmatics

Speech Acts and the Autonomy of Linguistic Pragmatics
[Iwona Witczak-Plisiecka]
Źródło: Lodz Papers in Pragmatics

Spór o naturę prawdy z punktu widzenia teorii czynności mowy
[Maciej Witek]
Źródło: Strona Macieja Witka

Truth and Conversation
[Maciej Witek]
Źródło: Strona Macieja Witka

INNE ZAGADNIENIA PRAGMATYCZNE


Questions and Inferences
[Andrzej Wiśniewski]
Źródło: Strona Andrzeja Wiśniewskiego

Reducibility of Questions to Sets of Questions
[Piotr Leśniewski, Andrzej Wiśniewski]
Źródło: Strona Andrzeja Wiśniewskiego

Zdania pytajne o funkcji ekspresywnej
[Magdalena Danielewiczowa]
Źródło: Język a kultura

PRAGMATYKA EMPIRYCZNA

A Review of B.F. Skinner's Verbal Behavior
[Noam Chomsky]
źródło: Strona Noama Chomsky'ego